Stichting Naoberzorg Nederland:
verbinding, ontmoeting en vertrouwen

Naoberzorg is zorg vanuit het hart, dichtbij huis, in eigen dorp, buurt of wijk. Een wereld vol mensen met wensen, wacht op creatieve oplossingen en wil daar ook aan bijdragen. Stichting Naoberzorg Nederland richt zich op nieuwe of bestaande initiatiefgroepen die ‘iets willen doen voor hun dorp of wijk’. 

Stichting Naoberzorg Nederland wil een ‘podium’ bieden aan burgerinitiatieven die in het sociale domein hun eigen project willen realiseren. Het delen van kennis en ervaring om te komen tot een lokale netwerkorganisatie. Omdat elke situatie, groep en wijk anders is, vraagt dit altijd om maatwerk. We beschikken over een groep van deskundige mensen die vanuit hun eigen achtergrond veel ervaring hebben met het opzetten van dergelijke projecten, procesbegeleiding, coaching en ondersteunen van burgerinitiatieven.

Kortom, de Stichting Naoberzorg Nederland wil lokale projecten mee ondersteunen, waarbij burgergroepen of wijkcomités fungeren als opdrachtgever.
Ze biedt advies bij lopende projecten waarbij men een beroep kan doen op de expertise en producten van de Stichting.

  • Verzorgt voorlichting en presentaties in het eigen dorp of wijk.
  • En scholing en coaching voor vrijwilligers, professionals gericht op het stimuleren of verbeteren van de lokale samenwerking.
  • Een Meldpunt Naoberzorg regelt op lokaal niveau matches tussen burgers onderling en zonodig professionele ondersteuning.

Iedere gemeente nodigen wij uit om opdrachtgever te worden van onze Naoberzorg projecten, gebaseerd op veel ervaring en expertise. Het spreekt voor zich dat de beweging die we op gang willen brengen moet worden georganiseerd. Een mooie uitdaging. Iedereen kan meedoen en doet er toe.
Lees ook 'Wie zijn wij?'

Doelstelling van de Stichting Naoberzorg Nederland

  • Projecten mee helpen opzetten waarbij burgergroepen of wijkcomités fungeren als opdrachtgever; 
  • Advisering van lopende projecten waarbij men een beroep kan doen op de expertise, procesondersteuning en producten van de Stichting; 
  • Verzorgen van voorlichting en het geven van presentaties; 
  • Scholing en coaching voor vrijwilligers, professionals en hun organisaties op het gebied van ontwikkeling en implementatie van de ‘werkwijze van onderop’. Coaching is gericht op het verbeteren van de lokale samenwerking ten gunste van de leefbaarheid in het dorp of wijk; 
  • De Stichting heeft haar eigen werkmethodiek t.b.v. een alternatief wijkteam ontwikkeld gebaseerd op ervaringen uit de pilot Meldpunt Naoberzorg Roggel (2015-2017).
Lees meer
Samen 'Klaar voor elkaar'!
Share by: